Actueel


Kleding transport ds. Komisarz

Gelet op de omstandigheden doen we een beroep op u om even géén kleding te deponeren in het kledingdepot bij Gerrit en Annie Dijkgraaf.

We zijn vol en momenteel weten we niet wanneer we naar Polen kunnen afreizen. We hopen op andere tijden. Ga gerust door met de voorjaarsschoonmaak! Uit eigen ervaring weet ik dat dit veel oplevert voor Polen. Bewaar het nu even thuis.

Hartelijke groet, Gerrit Dijkgraaf

Tekst van de week

‘Uw koninkrijk koom’ toch, o Heer’; ai, werp den troon des satans neer; regeer ons door Uw Geest en Woord; Uw lof word’ eens alom gehoord, en d’ aarde met Uw vrees vervuld, totdat G’ Uw rijk volmaken zult.’ (Gebed des Heeren vers 3)