Actueel


Collecte

Voor de ‘digitale’ collectes kunt u gebruik maken van onderstaande bankrekeningnummers met vermelding van de datum van de zondag en van het collectedoel (bij bijzondere collectes).

Diaconie: NL19RABO 0348204590

Kerkrentmeesters: NL98RABO 0348200161

Uw kerkrentmeesters en diakenen

Tekst van de week

‘Uw koninkrijk koom’ toch, o Heer’; ai, werp den troon des satans neer; regeer ons door Uw Geest en Woord; Uw lof word’ eens alom gehoord, en d’ aarde met Uw vrees vervuld, totdat G’ Uw rijk volmaken zult.’ (Gebed des Heeren vers 3)