Actueel


Uitzendingen kerkradio

In deze ongebruikelijke tijd is het de bedoeling om naast de uitzendingen op de donderdagavond, ook op de dinsdagavond een uitzending te hebben via de kerkradio. Voor diegene die een kerkradio heeft is dat makkelijk te vinden.

 

Voor de overige gemeenteleden is er de link: http://kerkdienstgemist.nl/assets/1411086.mp3  
Deze vindt u ook op de website van onze kerk. Daar kunt u zo op klikken en beginnen met luisteren. De dinsdag wordt verzorgd door wisselende verenigingen of personen, maar altijd zeer de moeite van het luisteren waard! Ook voor heel de gemeente en daarbuiten. Het kerkradioteam en de diaconie wensen u gezegende luistertijd.

Tekst van de week

‘Uw koninkrijk koom’ toch, o Heer’; ai, werp den troon des satans neer; regeer ons door Uw Geest en Woord; Uw lof word’ eens alom gehoord, en d’ aarde met Uw vrees vervuld, totdat G’ Uw rijk volmaken zult.’ (Gebed des Heeren vers 3)