Actueel


6 juni - Oud papier

Op zaterdag 6 juni wordt de 3 maandelijkse oud papier actie gehouden van de Hervormde kerk in Oene. U kunt het papier deze zaterdag voor 8.00 uur aan de weg plaatsen.

Wij komen het dan bij u ophalen. De opbrengst van deze actie wordt besteed aan onderhoud van de kerk en de Ark, of voor vernieuwing van materialen. Wij hopen dat we veel papier zullen ophalen. Mocht u ook tussen de driemaandelijkse actie uw papier kwijt willen, dan kan dat. U kunt het dan brengen naar de container die bij ‘de Maalderij’ aan de Eperweg staat. Laat u de boel wel netjes achter. De overige ophaaldata voor 2020 zijn 5 september en 5 december.

Oud papier actiecomité

Tekst van de week

‘Uw koninkrijk koom’ toch, o Heer’; ai, werp den troon des satans neer; regeer ons door Uw Geest en Woord; Uw lof word’ eens alom gehoord, en d’ aarde met Uw vrees vervuld, totdat G’ Uw rijk volmaken zult.’ (Gebed des Heeren vers 3)