Actueel


Bibliotheek openstelling

In ons verenigingsgebouw De Ark gaat op vrijdag 29 mei van 18.30 – 19.45 uur de bibliotheek weer gefaseerd open.

We zijn u graag van dienst en u bent op afspraak van harte welkom. U kunt daarvoor contact opnemen met Adrie Dijkhof tel. 0578 641825 op dinsdag en woensdagavond tussen 18.00 – 19.00 uur. We laten 2 personen per kwartier toe om boeken in te leveren en uit te zoeken. Is de avond volgeboekt dan bent u de week erna aan de beurt. U begrijpt dat we niet iedereen tegelijk binnen kunnen laten. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 26 juni. Te zijner tijd zullen we u via de kerkbode informeren hoe het verder gaat.

Hoe houden we rekening met elkaar:

We gebruiken de pastorie zaal en de tussenzaal zodat we elkaar zo min mogelijk passeren. We houden ons aan de volgende regels.

  • Kom alleen.

  • Bij de ingang van de Ark staat een desinfecteerflacon.

  • U gebruikt de kleine pastoriezaaldeur als ingang en de deur van de tussenzaal als uitgang.

  • Ingeleverde boeken worden pas na een week weer uitgeleend.

  • U krijgt een kwartier per persoon.

  • Houd in alle gevallen 1,5 meter afstand.

  • U kunt geen gebruik maken van de toiletgroep in de Ark.

We zijn blij dat de kerkvoogdij toestemming heeft gegeven om u van nieuwe boeken te voorzien. We rekenen de komende weken geen te laat kosten.

We heten u hartelijk welkom.

Namens de bibliotheekvrijwilligers, Adrie Dijkhof

Tekst van de week

‘Uw koninkrijk koom’ toch, o Heer’; ai, werp den troon des satans neer; regeer ons door Uw Geest en Woord; Uw lof word’ eens alom gehoord, en d’ aarde met Uw vrees vervuld, totdat G’ Uw rijk volmaken zult.’ (Gebed des Heeren vers 3)