Actueel


Kerkdiensten vanaf Deo Volente 21 juni 2020

Zoals u wellicht al gelezen hebt in de kerkbode of op de website van de gemeente kunnen er vanaf 21 juni en daarna, 30 gemeenteleden live aan de kerkdiensten deelnemen.

Van iedere dienst moet een aanwezigheidslijst overlegd worden, daarom moet de koster vooraf weten wie er komen.

De kerkenraad van Oene doet dat op de volgende wijze.

U meldt zich eenmalig aan via e-mail of telefonisch voor de komende periode, voor woensdagavond 18.00 uur.

U wordt op een lijst gezet.

U krijgt een uitnodiging wanneer u aan de beurt bent via e-mail of telefonisch.

U meldt zich tijdig af als u of uw gezinslid onverhoopt niet kan komen.

Het e-mailadres of telefoonnummer en alle informatie hierover vindt u in de kerkbode of op de website van onze gemeente.

De morgendienst van 21 juni is ingevuld door kinderen met hun ouders die afscheid nemen van de zondagsschool.

Voor de avonddienst van 21 juni worden dus een aantal gemeenteleden uitgenodigd die zich opgegeven hebben. Zo zal het ook de volgende zondagen gaan.

We hopen en bidden dat per 1 juli het aantal kerkbezoekers omhoog kan.

Tekst van de week

‘Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus’. (Fil.3:20)