Actueel


Vrijwillige Bijdrage

Het college van kerkrentmeesters is blij en dankbaar voor de gaven die zijn binnengekomen.

Uw vrijwillige bijdrage wordt goed besteed. Als voorbeeld noemen we o.a. het opknappen van het interieur in de Ark, die na bijna 30 jaar toe is aan een flinke renovatie. Voor de gemeenteleden die nog niks overgemaakt hebben is dit een vriendelijke herinnering dit alsnog te doen. We zijn de Here dankbaar voor uw gaven. 

Het college van kerkrentmeesters

Tekst van de week

‘Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.’ (1 Kor. 11:26)