Actueel


Ouderenmiddagen

Tot nader te bepalen datum gaan de ouderenmiddagen niet door. We hopen en bidden dat we elkaar over niet al te lange tijd weer kunnen begroeten in “de Ark”.

Op dit moment groeten wij u via deze weg en wensen wij u Gods zegen toe.

De ouderencommissie

Tekst van de week

‘Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.’ (1 Kor. 11:26)