In de aanvraag (over mij) graag aangeven wat van toepassing is:

  1. kerkelijk meelevend met Oene
  2. lid van kerkelijke gemeente Oene
  3. geinteresseerde of andere gelieerdheid