Actueel


Evenementenkalender

Dinsdag, 9. November 2021
  • 20:00 - 21:30  Alemet    ::  Locatie Grote zaal
  • 20:00 - 22:00  Bijbelkring mannen    ::  Locatie Midden zaal
  • 20:00 - 22:30  Diaconie verg.    ::  Locatie Kerkelijk bureau
  • 20:00 - 22:00  Yentl    ::  Locatie Midden/Pastorie zaal

Tekst van de week

‘Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester zou zijn in de dingen die God betreffen, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen.’ (Hebr. 2: 17 en 18)