Actueel


Kerstgroetactie Friedensstimme 2017

 

Allen hartelijke dank die al een Bijbel, evangelisatie pakketje of setjes kerstkaarten hebben besteld om te verzenden naar de voormalige Sovjet-Unie. (De inhoud van de pakketjes, kan wat aangepast zijn, als de kalenders op zijn worden er daarvoor in de plaats Kinderbijbels toegevoegd).

Zondag 10 december liggen er bij de uitgang van de kerk nog setjes kerstkaarten. Helpt u mee!!, dat alle setjes verzonden worden? Van veel evangelisten horen wij via Friedensstimme dat de lectuur die zij ontvangen uit Nederland, met vreugde en zegen wordt verspreid. Wilt u, uw verzending samen laten gaan met gebed.

Verzendmethode: setje kerstkaarten (porto € 1,33). U stuurt de 3 kaarten in een gesloten envelop naar het adres dat al voorgedrukt is. Eventueel kunt u in het Russisch of Duits een groet zetten op één kaart. De onbeschreven kaarten worden uitgedeeld bij evangelisatieactiviteiten. Schrijf op de achterzijde van de envelop uw naam en adres.

Wilt u een bijdrage geven dan kunt u een gift over maken op Banknummer NL26INGB0004132334 St. Friedensstimme Ned., Gouda (evangelisatiewerk in Rusland kerstgroetactie). Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking, namens de Oost Europa Commissie, Vriendelijke groeten

Jennie Pater

 

Tekst van de week

Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: “Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben”. (Joh. 8 : 12)