Actueel


Kerstgroetactie Friedensstimme 2018

Allen hartelijke dank die al een Bijbel, evangelisatiepakketje of setjes kerstkaarten hebben besteld, om te verzenden naar de voormalige Sovjet-Unie. D.V. zondag 9 december liggen er bij de uitgang van de kerk nog setjes kerstkaarten. Helpt u mee, dat alle setjes verzonden worden?!

Van veel evangelisten horen wij via Friedensstimme dat de lectuur die zij ontvangen uit Nederland, met vreugde en zegen wordt verspreid. Wilt u, uw verzending samen laten gaan met gebed.

Verzendmethode: setje kerstkaarten (€1,40, tarief porto). U stuurt de 3 kaarten in een gesloten envelop naar het adres dat al voorgedrukt is. Eventueel kunt u in het Russisch of Duits een groet zetten op één kaart. De onbeschreven kaarten worden uitgedeeld bij evangelisatieactiviteiten. Schrijf op de achterzijde van de envelop uw naam en adres. Wilt u een bijdrage geven dan kunt u een gift over maken op IBANnummer NL26INGB0004132334 St. Friedensstimme Ned. (evangelisatiewerk in Rusland kerstgroetactie.) Gouda. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

namens de Oost Europa Commissie en met vriendelijke groet, Jennie Pater.

Tekst van de week

 ‘Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. (Titus 2: 13)