Actueel


21 december - Samenstellen en bezorgen kerstattenties

Elk jaar organiseert de diaconie, samen met een aantal vrijwilligers, het samenstellen en verspreiden van de jaarlijkse kerstattenties voor ouderen, alleenstaanden, zieken en hen die een blijk van medeleven kunnen gebruiken.

Vrijdagmorgen 21 december vanaf 8.00 uur willen we bij elkaar komen om dit mooie werk voor de naaste te doen. Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen? U bent van harte welkom in ‘de Ark’. Alvast heel hartelijk dank. 

uw diaconie

Tekst van de week

 ‘Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. (Titus 2: 13)