Actueel


Vrijwillige Bijdrage

Het college van kerkrentmeesters is blij en dankbaar voor de gaven die zijn binnengekomen. Uw vrijwillige bijdrage wordt goed besteed.

Als voorbeeld noemen we o.a. het pastoraal werk dat nu kan worden uitgebreid en verbouwing in de Ark, waardoor we meer verschillende ruimtes hebben. Voor de gemeenteleden die het toegezegde bedrag nog niet overgemaakt hebben is dit een vriendelijke herinnering dit alsnog te doen. We zijn de Here dankbaar voor uw gaven. 

Het college van kerkrentmeesters

Tekst van de week

 

‘Zoals een arend zijn nest opwekt, boven zijn jongen zweeft, zijn vleugels uitspreidt, ze pakt en ze draagt op zijn vlerken, zo heeft alleen de HEERE hem geleid.’ (Deut. 32: 11 en 12a)