Actueel


Handreiking opgesteld voor zondag van verootmoediging en schuldbelijdenis

De handreiking is hier te lezen.

Tekst van de week

‘Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.’ (Neh.8:11b)