Actueel


Inname collectebusjes kerkradioluisteraars

Na een langere tijd dan u gewend bent, is er donderdag 26 november van 19.00 tot 19.30 weer inname van de collectebusjes van onze kerkradioluisteraars.

De busjes worden in de periode daarvoor bij u opgehaald door de leden van de commissie van bijstand. Denkt u daarbij aan de geldende regels rondom afstand houden en dergelijke, zodat dit op een veilige manier gebeurt! De inname van de busjes vindt plaats in de hal van De Ark, dus niet in het kerkelijk bureau, zodat ook daarbij de gewenste afstand gehouden kan worden. Als kerkrentmeesters en diaconie willen we u allen hartelijk danken voor uw gaven. Zo mogen we metterdaad bijdragen aan de verkondiging van Het Woord, hier in onze eigen gemeente en op het zendingsveld, door Woord en daad.

Uw kerkrentmeesters en diakenen

Tekst van de week

‘Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht.’ (Neh.8:11b)