Actueel


Organisten vacature

Zoals u misschien weet heeft een aantal kerkbodes geleden een oproep gestaan om het bestaande organistenteam te versterken.

Dat team bestaat uit de heren Lulof Dalhuisen, Lucas Dalhuisen en Henk-Wim Dijkhof. Met vreugde geeft het college van Kerkrentmeesters te kennen dat dit team binnenkort uitgebreid wordt met twee organisten: Huib van der Geer en Henk Nooteboom. Beiden hebben al veel ervaring met het bespelen van het klavier. In de afgelopen maanden heeft u Henk trouwens af en toe al eens kunnen zien en horen op ons mooie kerkorgel. Vanaf januari dit jaar zullen ze maandelijks in de eredienst de gemeentezang begeleiden. Wij wensen hen Gods zegen toe met het vervullen van deze mooie taak in de erediensten.

Het college van Kerkrentmeesters

Tekst van de week

‘Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! (Joh.1:29b)