Actueel


Verkoop collectemunten in kerkelijk bureau vervallen

De maandelijkse verkoop van collectemunten in het kerkelijk bureau is vanaf heden komen te vervallen.

Reden hiervoor is dat er nog weinig gebruik van werd gemaakt. Maar vooral ook omdat bedragen die contant betaald werden sinds 2021 niet langer meer voor de belasting aftrekbaar zijn. Wel blijft de mogelijkheid om collectemunten te bestellen door vooraf het bedrag over te maken op de rekening van college van kerkrentmeesters, Rabobank-IBAN-nummer NL98 RABO 0348 2001 61, met vermelding collectemunten, hoeveel en van welke waarde u wenst, zijnde € 0,65,
€ 0,80, € 1,50 of € 3,00. Het voornemen is om deze dan zo spoedig mogelijk bij u te bezorgen.

De kerkrentmeesters

Tekst van de week

‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.’(2 Timotheus 2:8)