Actueel


Heilige Doop

De eerstvolgende doopzitting zal plaatsvinden op 24 augustus 2021. De eerstvolgende doopsbediening zal plaatsvinden op 5 september.

 

Aangifte voor de doopzitting/doopsbediening kan plaatsvinden tot en met 20 augustus bij predikant of scriba.

Tekst van de week

…maar Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. (Hebr. 7:24-26)