Actueel


Actie Stichting Present

Deze zomer organiseert Stichting Present een mooi initiatief met de naam ´Zomer met een Missie´.

Er worden zomerpakketten samengesteld met onder meer tegoedbonnen voor uitjes enzovoorts. Daarnaast hebben ze een zomeruitjespool opgezet. Daar kunt u zich aanmelden om iemand mee te nemen voor een uitje, of om zelf mee uit genomen te worden. Zo hopen ze voor veel mensen de zomer fijner te maken door ontmoeting en ontspanning. Als diaconie willen we hier ook financieel aan bijdragen. Ook u kunt dat doen door bij te dragen, of u op te geven om een zomerpakket te geven. Voor verdere informatie kunt u kijken op www.zomermeteenmissie.nl

Uw diaconie

Tekst van de week

…maar Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een Priesterschap dat niet op anderen overgaat. Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Want zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen verheven. (Hebr. 7:24-26)