Actueel


Kerkbezoek vanaf 15 oktober

Met blijdschap heeft de kerkenraad besloten om de beperkende maatregelen, voor het deelnemen aan de zondagse erediensten, te beëindigen.

 

Vanaf 15 oktober ontvangt u geen uitnodiging meer voor de kerkdiensten maar is iedereen vrij om bij de beide diensten in de kerk aanwezig te zijn. Dit geldt jong en oud. Er blijven alleen gereserveerde plaatsen voor mensen die aangeven of aangegeven hebben dat ze liever nog iets afstand willen houden. U kunt daarvoor contact opnemen met de koster. De afgelopen zondagen hebt u laten zien dat het plaats nemen in de banken goed verloopt, door zoveel mogelijk als familie bij elkaar te gaan zitten en een zitplaats afstand te houden tot anderen. De tussenbanken blijven nog steeds leeg tot alle andere plaatsen bezet zijn. Daarna zet de koster deze banken open, te beginnen achter in het nieuwe gedeelte. Hiermee beëindigen wij onze taak als kerkbezoekcommissie. We zeggen u hartelijk dank voor het gestelde vertrouwen en vonden het fijn dat we geen wanklank hebben gehoord. De komende tijd zal iedereen wel weer even moeten wennen om zijn of haar plekje te vinden maar ook daar hebben we alle vertrouwen in. Zo komt er een einde aan alle drempels die ervoor zorgden dat u niet naar de kerk kon of mocht. U wordt daarom van harte uitgenodigd om met de gemeente samen te komen en God te danken, Die hoort naar het gebed. Hij is uw lof en een aanbidding eeuwig waard.

de kerkbezoek commissie

Tekst van de week

‘Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. (1 Joh. 2: 5)