Actueel


Heilige Doop

De eerstvolgende doopzitting zal plaatsvinden op 3 januari 2022.

 

De eerstvolgende doopsbediening zal plaatsvinden op 16 januari 2022. Aangifte voor de doopzitting/doopsbediening kan plaatsvinden tot en met 31 december 2021.

Tekst van de week

‘Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. (Psalm 103:11-13)