Actueel


Nieuwsbrief
Omdat er ook dit jaar geen gemeenteavond is gehouden als gevolg van Corona, heeft de kerkenraad er voor gekozen weer een Nieuwsbrief uit te brengen.

 

Hierin wordt u geïnformeerd over onderwerpen betreffende onze gemeente. U vind de
Nieuwsbrief hier.

Tekst van de week

‘De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. (2 Kor. 13:13 n.a.v. NGB artikel 8)