Actueel


Data Heilig Avondmaal 2022

De data voor de avondmaalsvieringen in 2022, om te noteren. 

 

De data voor de avondmaalsvieringen in 2022, om te noteren.

Voorbereidingszondag, avondmaalsviering en dankzegging

13 en 20 februari

12 en 19 juni

28 augustus en 4 september

27 november en 4 december

Tekst van de week

‘De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. (2 Kor. 13:13 n.a.v. NGB artikel 8)