Actueel


Klussendag 2022 op 21 mei a.s.

Helpers gevraagd! Op zaterdag 21 mei a.s. willen we weer na een lange afwezigheid de jaarlijkse klussendag houden.

Hierbij hebben we ook u nodig! We zoeken naast het vaste reparatie- en onderhoudsteam ook nog helpers die de kerkelijke gebouwen aan de buitenkant mee kunnen helpen schoonmaken met ragebol en emmers sop. Als u zich ergert aan stofnesten of enig ander vuil dan is nu uw kans! Voor een hapje, drankje en gezelligheid wordt gezorgd. Aanvang 8.00 uur bij de Ark.

Het college van kerkrentmeesters

Tekst van de week

‘Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. (Joh.11:25 en 26a)