Actueel


Vooraankondiging

In het najaar willen wij u als gemeenteleden van Oene informeren over de eventueel mogelijke woningbouwplannen rond Noord West Oene. Nadere informatie over datum en tijdstip volgt t.z.t.

Het college van Kerkrentmeesters

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)