Actueel


Vervolg Reisverslag Oekraine 20-24 oktober 2022 Deel II

Nadat we zijn bijgepraat met ons gastgezin en ons even hebben opgefrist vertrekken we naar Galia Wuchuck, een alleenstaande vrouw in Kochatyn.

 

Haar enige zoon werkt inmiddels ook in Polen en in haar eentje probeert ze een klein boeren bedrijfje gaande te houden. Opnieuw worden we getroffen door de gastvrijheid en de hartelijkheid waarmee we worden ontvangen. Die avond wonen we een kerkdienst bij in Privitne en ervaren de sterke geloofsband die er mag zijn met onze broeders en zusters in Oekraïne. Op zaterdag horen we dat de oorlog ook weer niet zo heel ver bij ons vandaan is. In de provinciehoofdstad Lutsk, 60 km verder, hebben de Russen met kruisraketten de energiecentrale kapot geschoten. Onze gastheer was op dat moment buiten en kon de dreunen horen. Verder zijn overal roadblocks zichtbaar. Gelukkig meestal niet bemand. De mensen zijn zich bewust van de oorlog maar zijn vastbesloten het normale leven zo veel als mogelijk door te laten gaan. Die zaterdagochtend hebben we in Horohiv een ontmoeting met de voorgangers van de ring. We hebben om deze ontmoeting gevraagd. Op deze manier kunnen we de banden met hen aanhalen. Verder horen we van ze waar ze mee bezig zijn en waar hun zorgen en behoeftes liggen. De grootte van de gemeentes varieert van 30 tot 130 leden. De kleinere gemeentes hebben het merkbaar moeilijk. De jongeren trekken weg en de ouderen moeten rond zien te komen van een minimaal pensioentje. In de iets grotere gemeentes is er meer ruimte voor activiteiten. Er zijn kindernevendiensten, naschoolse opvang en bijbelstudiegroepen. In Skobelka houdt Petro Sumchuck met zijn gemeente een klein verzorgingshuis gaande. De financiering gaat deels via de pensioentjes van de 12 bewoners. De rest van het geld komt vanuit de kerken van de ring maar vooral door gebed benadrukt ds Sumchuck.
Arkady Nominad, voorganger in Horohiv laat ons die middag een prachtig project van zijn gemeente zien. Met hulp van een Duits fonds hebben ze aan de rand van het Horohiv 4 grote gezinswoningen kunnen bouwen. In elk huis kan een echtpaar (met eigen kinderen) en nog eens 10 weeskinderen ondergebracht worden. Inmiddels zijn 3 huizen al bewoond en het vierde huis stroomt ook vol. De weeskinderen komen deels uit de regio maar ook uit Oost-Oekraïne. Ds Nominad komt zelf met het voorstel om een uitwisseling van jongeren tussen Horohiv en Oene te organiseren. Een mooi voorstel maar misschien moeten we wachten op vrede. Wordt vervolgd…

 

Tekst van de week

‘En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Joh.6:35)