Actueel


Met het oog op het Heilig Avondmaal

(…) Mag Paulus dan wel aan het Avondmaal? Denk eens aan wat hij zegt in Romeinen 7:

 

Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Het goede dat ik wil, doe ik niet; het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. In mij, dat is in mijn vlees, woont geen goed. Men heeft wel geprobeerd aan de problematiek te ontkomen, door te beweren dat Paulus hier spreekt over zijn leven voor zijn bekering, maar dat is niet vol te houden, gelet op het verband van deze woorden en de plaats van dit hoofdstuk in het geheel van de Romeinenbrief. Mag Jakobus dan wel aan het Avondmaal, de man van de goede werken, die in zijn brief schrijft: “Wij struikelen allen in vele” (Jakobus 3: 2) (…) Maar … geeft het dan niet hoe je leeft. Klopt de redenering die we nogal eens horen: het Avondmaal is voor zondaren. Zondaren zijn we allemaal, dus … Nee, zo is het niet (…) Tot tweemaal toe komt dat woord ‘waarachtig’ terug: die dankbaarheid moet wel echt zijn, betrouwbaar, niet als een flinterdun laagje waar je zomaar doorheen prikt.

  • ‘oprecht’. Opnieuw wordt de echtheid onderstreept.

  • ‘zonder enige geveinsdheid’: zonder te huichelen. Je moet je niet anders voordoen dan je bent: poeslief in iemands gezicht, terwijl je die ander achter zijn rug onderuithaalt.

  • ‘geveinsd’, dat is een broeder met een tollenaarspak en in de gestalte van een Farizeeër.

  • ‘een ernstig voornemen’, dat is: ik meen het serieus

  • ‘van nu voortaan’, dus niet zo nu en dan

J. Westerink, Doet dat tot Mijn gedachtenis , De rijkdom van ons Avondmaalsformulier, Houten 2011, 57 en 58.

 

Censura Morum

Op dinsdag 29 november wordt er van 19.00 uur - 19.30 uur Censura Morum gehouden in de consistorie. Wilt u daar gebruik van maken gelieve contact op te nemen (voor zaterdag 26 november) met broeder W. Riphagen, Het Duivenslag 30.

Avondmaalskring

Op woensdag 30 november wordt van 19.00 uur - 19.45 uur de Avondmaalskring gehouden in de kerk. Naast een bezinnend moment door middel van een meditatie hopen we enkele psalmen en liederen te zingen. We bidden om een gezegende voorbereiding op de Avondmaalszondag. Allemaal hartelijk welkom!

Tekst van de week

‘En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Joh.6:35)