Actueel


8 december - Gemeenteavond

Op 8 december aanstaande hopen we onze jaarlijkse gemeenteavond te houden.

 

Dit kon de vorige twee jaren niet doorgaan vanwege corona. We zijn daarom dankbaar dat dit nu wel weer mogelijk is. Op deze avond willen we onder andere de volgende onderwerpen bespreken: zes jaarlijkse stemming (zie hieronder voor meer informatie), rekening en begroting kerk, rekening en begroting diaconie. Toelichting beleidsplan 2023-2027 (zie hieronder voor meer informatie). Onder voorbehoud: uitleg muurschilderingen kerk van Oene. Daarnaast zal er gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. De aanvang van deze avond is 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Allen hartelijk welkom.

 

Zesjaarlijkse stemming

De kerkorde van onze kerk geeft de keus uit twee manieren waarop ouderlingen en diakenen gekozen kunnen worden. Hieronder worden deze twee manieren in het kort uitgelegd. De volledige tekst is nog wat uitgebreider en kunt u vinden op de website van de Protestantse Kerk in Nederland.

 

Eerste manier

  • De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld aanbevelingen in te dienen.

  • Als een naam voor een ambt tien of meer keer wordt aanbevolen, dan wordt deze naam op een kandidatenlijst geplaatst.

  • Als er meer vacatures dan kandidaten zijn, worden de kandidaten verkozen verklaard, anders kiest de gemeente uit de kandidaten lijst.

Tweede manier

  • De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld aanbevelingen in te dienen per vacature.

  • Als voor die vacature vijf of meer aanbevelingen met de naam van dezelfde persoon zijn ingediend dan stelt de kerkenraad een dubbeltal op. De gemeente kiest uit dit dubbeltal.

  • Als voor een bepaalde vacature geen aanbevelingen zijn binnengekomen die door vier of meer leden worden ondersteund dan kan de kerkenraad iemand verkozen verklaren of een dubbeltal opstellen waaruit de gemeente kan kiezen.

De tweede manier wordt nu gebruikt in onze gemeente. De gemeente moet de kerkenraad machtigen om van deze manier gebruik te kunnen maken. Deze machtiging is zes jaar geldig en is nu verlopen. Op de gemeenteavond van 8 december wordt u gevraagd aan te geven of u al dan niet de kerkenraad opnieuw deze machtiging verleent.

 

Beleidsplan 2023-2027

In de afgelopen maanden heeft de kerkenraad het huidige beleidsplan geactualiseerd. Dit beleidsplan is voorlopig vastgesteld door de kerkenraad. Dit concept beleidsplan is geplaatst op de website van onze gemeente zodat u daar voorafgaande aan de gemeente avond kennis van kunt nemen. Op de gemeenteavond van 8 december zal er een samenvatting gegeven worden van de wijzigingen. Daarna bent u in de gelegenheid om op deze gemeenteavond uw mening over dit beleidsplan kenbaar te maken of vragen te stellen ter verduidelijking. Tenslotte zal de kerkenraad in één van de daarop volgende kerkenraadsvergaderingen het beleidsplan definitief vaststellen. Zie hier voor het beleidsplan

 

Tekst van de week

‘En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Joh.6:35)