Actueel


Verkiezing ambtsdragers
Met ingang van januari 2024 zijn de volgende personen aftredend en herkiesbaar:

 

Ouderlingen: Arjan Koster, Wim Schuring en Han Tellegen.
Dankbaar en verwonderd kunnen wij melden dat al deze personen zich beschikbaar stellen voor een nieuwe periode. Ouderling Wim Schuring vervult momenteel de functie van jeugdouderling. Hij heeft de wens te kennen gegeven om als
wijkouderling verder te gaan.
Indien voor deze broeders geen namen van nevenkandidaten worden ingediend, zijn deze broeders automatisch herkozen.
Diaken Jaap Riphagen is aftredend en stelt zich niet opnieuw beschikbaar voor een nieuwe periode. Daarnaast zijn de ouderlingen Henk Meuleman en Wiebe Riphagen
aftredend en niet herkiesbaar. Verder is er nog de bestaande vacature van ouderling Gerrit Tessemaker. Tenslotte is kerkrentmeester Marc de Bruin aftredend en niet herkiesbaar.
Dit betekent dat u de gelegenheid krijgt om voor de volgende vacatures namen in tedienen:


- Vacature ouderling Henk Meuleman
- Vacature ouderling Wiebe Riphagen
- Vacature ouderling Gerrit Tessemaker
- Vacature diaken Jaap Riphagen


Namen van kandidaten moeten schriftelijk en ondertekend, met vermelding van de vacature, uiterlijk zaterdag 24 september ingeleverd worden bij de scriba: Dhr. W.H. Riphagen, Het Duivenslag 30. Hierbij graag vermelden welke van de ingediende namen voor het ambt van ouderling volgens u geschikt is voor de functie van jeugd-ouderling.

Tekst van de week

‘HEERE, U doorgrondt en kent mij.’ (Ps. 139: 1)