Identiteit


 

Doelstelling

Het verlenen van tijdelijke hulp aan hen die wegens ziekte of andere omstandigheden direct hulp nodig hebben in afwachting van professionele hulp, bijvoorbeeld de thuiszorg. Hiervoor kan ook een vergoeding gevraagd worden. Dit geldt alleen voor huishoudelijke hulp.

 

Voorbeelden van hulp

-         begeleiden of vervoeren naar arts, specialist, winkels e.d.

-         boodschappen doen

-         medicijnen afhalen

-         oppassen in noodgevallen bijv. ziekte

-         wandelen

-         voorlezen

-         bezoeken bejaarden, alleenstaanden, eenzamen

-         tijdelijke hulp in afwachting thuiszorg.

 

Vrijwilligers

Deze diaconale taak wordt gedaan door een dertigtal vrijwillig(st)ers.

Klik hier voor vragen over en inschakelen van de hulp- en bezoekdienst Tabitha.

 

Bankrekeningnummer ten name van Tabitha: NL41 RABO 0348 2213 63

 

 

Tekst van de week

‘Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2: 24)