Identiteit


 

Door de diaconie worden de kosten van de Evangelisatiecommissie, waaronder ook die van de Witte Tent Week, gedragen.

Samenstelling commissie: zie 'Adressen'.

 

 

Tekst van de week

‘Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2: 24)