Identiteit


 

Via de Veluwse Kerkbode worden voor diverse doelgroepen zoals alleengaanden, mensen met een (lichamelijke en/of verstandelijke beperking) en jongeren met ASS, gewezen op de mogelijkheid om deel te nemen aan een vakantieweek, georganiseerd door VOOR ELKAAR vakantieweken, uitgaande van de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag.

Zie voor meer doelgroepen de website: VOOR ELKAAR vakantieweken.

 

 

Tekst van de week

‘Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2: 24)