Identiteit


 

Voor degenen die langdurig vanwege gezondheidsredenen of door ouderdom niet meer naar de kerk kunnen gaan is er de mogelijkheid voor aansluiting op het kerkradionet. De aanvraag hiervoor kunt u richten aan de diaconie
Om u in de gelegenheid te stellen om met de collecten, die tijdens de diensten worden gehouden, mee te leven, worden twee collectebusjes bij u geplaatst: één voor de diaconie (D) en één voor de kerkrentmeesters (K).

 

Alle kerkdiensten worden via de ether en via internet uitgezonden. In geval van storing wordt u dringend verzocht deze te melden bij de contactpersoon.

 

Cd’s van kerk-, rouw- en trouwdiensten enz. kunnen hier worden besteld

 

Gedurende het winterseizoen wordt er elke week op donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur via de kerkradio/internet een meditatie, omlijst met gewijde muziek, uitgezonden of worden er verzoekplaten gedraaid (om de week). Publicatie vindt wekelijks plaats in de kerkbode.

 

Tekst van de week

‘Mijn boog heb Ik in de wolken gegeven; die zal dienen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde.’ (Gen.9:13)