Identiteit


 

Tijdens de diensten worden er drie collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor het werk van de kerkrentmeesters. De derde (extra) collecten worden van tevoren aangekondigd en nader toegelicht in de Hervormde Kerkbode.

Het collecterooster wordt vooraf jaarlijks door de kerkenraad vastgesteld.

 

Tekst van de week

‘Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2: 24)