Identiteit


 

Jaarlijks moet het college van Kerkrentmeesters € 10,00 per lidmaat innen en hiervan € 5,00 afdragen aan het Solidariteitsfonds.
De Synode heeft besloten vanaf 2012 dit te verhogen naar € 15,00, resp. € 7,50. Via een toegezonden acceptgiro wordt verzocht dit bedrag over te maken op de rekening van de Kerkrentmeesters.
Ook worden lidmaten benaderd via een automatische incasso te betalen. Dat bespaart veel werk en kosten.

 

Tekst van de week

De gebedsworsteling van de Heere Jezus

‘Ongeveer op het negende uur riep Jezus met luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Matth.27:46)