Identiteit 

De commissie van bijstand staat de kerkrentmeesters bij in de aan hen volgens de plaatselijke regeling opgedragen taken, zoals:

 

. werkzaamheden met betrekking tot het beheer van goederen van de gemeente, geldwerving etc.

. advisering met betrekking tot de aan het college van kerkrentmeesters opgedragen taken, waaronder: rekening, begroting, beleidsplan

 

Ook kan de commissie op eigen initiatief advies aanreiken ten aanzien van de aan de kerkrentmeesters opgedragen taken.

In de regeling voor de samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissie van bijstand zijn de hiervoor genoemde zaken vastgelegd.

 

Samenstelling Commissie van bijstand


Tekst van de week

‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.’(2 Timotheus 2:8)