Identiteit


 

Deze commissie is een commissie van advies en bijstand voor de kerkenraad en stelt zich ten doel om verbondenheid te tonen met en aandacht te schenken aan de diverse groepen/verenigingen, die activiteiten ten behoeve van kerkelijke gemeenten en/of individuen in Oost-Europa ontwikkelen.

Elke groep of vereniging blijft verantwoordelijk voor invulling en uitvoering van haar activiteiten.

De commissie is nauw betrokken bij de kaartenacties van Friedenstimme en met ondersteuning van ARKA 1 en 2 in samenwerking met Stichting Hulp Oost-Europa en de Werkgroep ARKA-Polen. 

 

Voor contactpersonen zie hier.

 

Tekst van de week

‘En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Joh.6:35)