Identiteit


 

Het orgaan van bijstand voor uitwendige zending bestaat uit enkele gemeenteleden, die de gemeente meer bewust willen maken voor de opdracht van Christus om het Evangelie te verkondigen aan alle volkeren.

Hun taak bestaat voornamelijk uit ledenwerving voor de GZB, organiseren van voorlichtingsavonden en de jaarlijkse zendingsmiddag, op de derde woensdag in augustus, alsook het activeren tot offeren voor de zending. De jaarlijkse verkoop van de GZB dagboekjes wordt ook door de Zendingscommissie georganiseerd. Ook wordt er deelgenomen aan het programma Deelgenoten van de GZB waarin zendingsmedewerkers geadopteerd kunnen worden. Op dit moment wordt Hilda Malaba financieel ondersteund voor haar werk in Zuid-Soedan.

In 2016 was Hilda10 jaar werkzaam in Afrika, waarvan 6 jaar samen met Dick. Van deze periode is een verslag gemaakt opgeluisterd met foto's. De PDF daarvan is te downloaden via deze link.  

 

Het bankrekeningnummer van de zendingscommissie is NL56 RABO 0348 2502 90 bij de Rabobank Noordoost-Veluwe.

 

Voor contactpersonen zie hier.

 

 

Tekst van de week

‘En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Joh.6:35)