Identiteit


 

De Nacht van Gebed is een initiatief van Open Doors, een organisatie die vervolgde christenen steunt in meer dan vijftig landen. De ‘Nacht’ wordt gehouden op honderden locaties in Nederland en België.

In Oene hopen we dit jaar (2017) voor de 15e keer mee te doen in de Ark.

Het programma wordt onderverdeeld in vier blokken, welke aanvangen om 21.00 uur, 22.00 uur, 23.00 uur, en 0.00 uur. Het is niet verplicht om alle blokken aanwezig te zijn. De keus is aan u of jou tot het bijwonen van één of meerdere blokken. Bij elk blok wordt een video van Open Doors vertoond over vervolgde christenen in een bepaald land. Naast het lezen van een Bijbelgedeelte en het zingen van enkele liederen wordt er aan de hand van concrete gebedspunten gebeden voor de vervolgde christenen in dat land.

Doet u, doe jij mee? Graag zien we u en jou in de Ark, om met elkaar voor vervolgde christenen te bidden. We rekenen op jong en oud!

Voor meer informatie verwijzen wij naar: www.opendoors.nl/bid/nachtvangebed

 

De werkgroep Nacht van Gebed Oene

Tekst van de week

‘En Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. (Joh.6:35)