Hervormde Kerk Oene

 • Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Oene. U vindt op deze website informatie over onze hervormde gemeente en alle activiteiten die daarin plaatsvinden. Deze informatie is zowel bedoeld voor mensen die met onze gemeente willen kennismaken als voor onze eigen gemeenteleden.

Komende activiteiten

Oppasdienst kinderen
zondag 09:00 - 11:00


Laatste nieuws

 • Start Jeugdvereniging
  De Jeugdvereniging begint aanstaande zondagavond 20 september weer. Alle leden, maar zeker ook nieuwe leden, zijn van harte welkom om 20.30 uur in ‘de Ark’. Ben je 16 jaar of ouder? Kom gerust kijken! Van harte welkom!

  Bestuur JV ‘Onderzoekt de Schriften’.

   
 • September - Mannen rondom een geopende Bijbel

  Het komende seizoen komt er aan, dat we elkaar kunnen en mogen ontmoeten als mannen om het Woord van God te onderzoeken.

  Lees meer...  
 • Bibliotheek openstelling

  De bibliotheek is vanaf heden weer wekelijks geopend. Wel nog na telefonische afspraak, tel 641825 en met inachtneming van de coronamaatregelen. U/jij bent van harte welkom, dus kom gerust.

  Namens de bibliotheekcommissie, Adrie Dijkhof

   
 • Ouderenmiddagen

  Tot nader te bepalen datum gaan de ouderenmiddagen niet door. We hopen en bidden dat we elkaar over niet al te lange tijd weer kunnen begroeten in “de Ark”.

  Lees meer...  
 • Heilige Doop

  De eerstvolgende doopbediening zal plaatsvinden op D.V. 8 november. Aangifte voor deze doopbediening kan tot en met 23 oktober. Doopzitting 27 oktober om 20.15 uur.

   
 • Vrijwillige Bijdrage

  Het college van kerkrentmeesters is blij en dankbaar voor de gaven die zijn binnengekomen.

  Lees meer...  
 •  

  Kerkdiensten

  Steeds meer mensen geven zich op om naar Gods huis te gaan. Wat een voorrecht om met elkaar in de kerk te kunnen zijn of thuis mee te luisteren en te kijken.

  Lees meer...

Tekst van de week

‘Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.’ (1 Kor. 11:26)