Hervormde Kerk Oene

 • Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Oene. U vindt op deze website informatie over onze hervormde gemeente en alle activiteiten die daarin plaatsvinden. Deze informatie is zowel bedoeld voor mensen die met onze gemeente willen kennismaken als voor onze eigen gemeenteleden.

Komende diensten

Komende activiteiten

Jubilate Deo
woensdag 20:00 - 22:00


Bibliotheek
vrijdag 18:30 - 20:00


Boekenstand
vrijdag 18:30 - 19:45


Vrijwilligers avond
vrijdag 20:00 - 22:00


Oppasdienst
zondag 09:00 - 11:00


Zondagschool
zondag 11:00 - 12:00


Kerkenraad vergadering
maandag 19:30 - 22:30


Laatste nieuws

 • Reisinformatie Polenreis

  22/29 april - Polenreis

  Zaterdagmorgen 22 april hopen we in alle vroegte te vertrekken voor onze reis naar Polen. Eerst laden we nog de kleding voor ds. Komisarz. Om 6.30 verzamelen in de Ark en om 7.00 uur vertrek. We gaan met 33 jongeren en 16 ouderen. Een mooie mix. We hebben de luxe van 2 chauffeurs. Het zijn dezelfde chauffeurs als 7 jaar geleden. Nu wilden ze weer graag mee met Oene naar Polen.

  Lees meer...  
 • Vrijwilligersavond

  Op vrijdag 28 april hopen we met alle vrijwilligers van onze gemeente een gezellige avond te houden. Het doet ons goed om te zien dat er zoveel vrijwilligerswerk plaatsvindt binnen de gemeente. Mensen die zich inzetten voor het voortbestaan van de gemeente. Vaak op de achtergrond en niet door anderen opgemerkt, maar daarom niet minder belangrijk. Zo mogen we samen de Hervormde Gemeente Oene bouwen en onderhouden. Dat is niet ons werk, maar ten diepste Zijn werk. Hij, die ons elkaar gegeven heeft om samen gemeente te zijn. 

  Lees meer...  
 • Bevestiging en afscheid ambtsdragers

  In de morgendienst van zondag 30 april hopen we broeder Riphagen, Het Duivenslag 34, te bevestigen in het ambt van diaken. Broeder Tessemaker, Beukenhaag 6 hopen we te bevestigen tot ouderling. Terwijl we van broeder Steenwoerd, Ravenstraat 10, afscheid hopen te nemen. En danken we hem alvast voor het werk wat hij mocht doen binnen Gods gemeente hier te Oene.

   
 • Dringende oproep: Vrijwilligers gezocht

  Elke avond worden er diverse activiteiten voor u en jou in de Ark georganiseerd door clubs, verenigingen, ect. Tijdens deze avonden drinken u en jij graag een kopje koffie of thee en maakt u/jij gebruik van de faciliteiten in de Ark, zoals beeld en geluid. Om dit mogelijk te maken staan er elke dag vrijwilligers klaar die achter de schermen er voor zorgen dat deze activiteiten doorgang kunnen vinden.

  Lees meer...

Tekst van de week

Vreest God; eert de Koning.