Hervormde Kerk Oene

 • Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Oene. U vindt op deze website informatie over onze hervormde gemeente en alle activiteiten die daarin plaatsvinden. Deze informatie is zowel bedoeld voor mensen die met onze gemeente willen kennismaken als voor onze eigen gemeenteleden.

Komende diensten

 • Zondag 26 maart 2017

  Vijfde Lijdenszondag
  09.30 uur ds. J.N. Zuijderduin (Oosterwolde)
  19.00 uur ds. E. Mijnheer (Themadienst “verslaving”)

Komende activiteiten

Boekenstand
vrijdag 18:30 - 19:45


Bibliotheek
vrijdag 18:30 - 20:00


Meisjesclub
vrijdag 19:15 - 20:45


Tienerclub
vrijdag 19:30 - 21:00


Oppasdienst
zondag 09:00 - 11:00


Zondagschool
zondag 11:00 - 12:00


Catechisatie 16-18
maandag 19:00 - 20:00


Catechisatie 19+
maandag 20:00 - 21:15


Yentl koffiemorgen
dinsdag 09:30 - 12:00


Catechisatie 12 t/m 15 jaar
dinsdag 18:15 - 20:00


Laatste nieuws

 • 6 maart - Paasgroetactie Friedensstimme 2017

  Zondag 26 maart liggen er bij de uitgang van de kerk setjes Paaskaarten, met teksten uit de Bijbel, om te verzenden aan gelovige broeders en zusters in de voormalige Sovjet-Unie. Zij proberen met Pasen hun landgenoten te bereiken met het Evangelie van de opgestane Heiland. Kaarten zijn ter bemoediging voor hen, en worden als evangelisatie materiaal gebruikt om het Woord van God te brengen bij mensen die nog nooit van Christus gehoord hebben.

  Lees meer...  
 • 10-12 april - Stille week bijeenkomsten 

  In de week voor Goede Vrijdag en Pasen houden we korte meditatieve bezinningsmomenten in de kerk. Maandag 10 april tot en met woensdagavond 12 april van 19.00 tot 19.30 uur. Noteer dat alvast in uw agenda.

   
 • Onderwerp: 8/9 april - Geef om de ander en maak het verschil – afsluiting winterwerk 

  Op zaterdag 8 en zondag 9 april vieren we als gehele gemeente de afsluiting van het winterwerk. Hierbij nodigen we iedereen van de gemeente, jong én oud, van harte uit! Het is de bedoeling dat we op zaterdagavond gaan genieten van elkaars kookkunsten. U mag per gezin iets te eten meenemen voor ong. 4-6 personen. Voor de soep en het toetje wordt gezorgd. De afgelopen keren was dit zo’n succes dat we ervan uit gaan dat er meer dan genoeg zal zijn voor iedereen!

  Lees meer...  
 • 28 maart – Avond “Gezin en Kerk“

  Op dinsdag 28 maart is er een avond in het kader van Gezin en Kerk. Deze zal gaan over drank- en drugsverslaving. Een vrijwilliger van Stichting Terwille zal deze bijeenkomst voor ons verzorgen. Met name zullen we ingaan op de aanleiding en signalen voorafgaand aan het verslaafd worden. Hoe kun je daarmee omgaan? Ook zal getoond worden wat verslaving doet met iemand die verslaafd is. EĂ©n van de erediensten van zondag 26 maart zal ook over dit thema gaan. Naast ouders met opgroeiende jeugd is iedereen vanaf 19.45 uur hartelijk welkom in de Ark. De avond zal tot rond de klok van tien uur duren.

   
 • 28 maart – Koffiemorgen de Christenvrouw 'Yentl'

  De Christenvrouw 'Yentl' nodigt alle vrouwen in Oene en omgeving uit voor de koffiemorgen die wordt gehouden op dinsdag 28 maart in de Ark, Keizerstraat 4 Oene. Spreekster is Mw. Tjitske Lemstra uit Rijssen. Het onderwerp van deze ochtend is 'De kracht van onze woorden'. Hoe kiezen wij onze woorden en welke invloed hebben zij op de ander? Zijn onze woorden bewust gekozen woorden of hebben wij moeite om onze tong in bedwang te houden. Aan de hand van de Bijbel hopen wij een antwoord te vinden op deze vragen. Leden en gasten zijn van harte welkom op deze morgen. Vanaf 9.15 uur is er inloop met koffie en om 11.30 uur wordt de koffieochtend afgesloten. Een hartelijke groet van

  uw bestuur

   
 • Voor welk IZB-doel spaart de Boekenstand?

  In de vorige kerkbode hebben we iets geschreven over een specifiek doel van de IZB waar we voor willen gaan sparen bij de boekenstand. Nu leest u waarvoor we precies sparen: Iedere laatste woensdag van de maand (m.u.v. juli, augustus en december) organiseert de Wijkgemeente Martinikerk een open maaltijd in de Martinikerk, aan de Grote Markt van Groningen. Aansluitend is er een zogenaamde vesper. Tijdens de maaltijd (die bereid is door vrijwilligers) is er ruimte voor ontmoeting. De maaltijd vindt om 18:30 uur plaats in de kapel van de Martinikerk. Geregeld worden mensen meegenomen om de maaltijd te delen. De activiteit draagt zo bij aan meer sociale cohesie en het delen van het geloof, met name onder studenten.

  Lees meer...

Tekst van de week

Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden. Hij die rechtvaardig was voor de onrechtvaardigen. 1 Petrus 3 : 18.