Hervormde Kerk Oene

 • Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Oene. U vindt op deze website informatie over onze hervormde gemeente en alle activiteiten die daarin plaatsvinden. Deze informatie is zowel bedoeld voor mensen die met onze gemeente willen kennismaken als voor onze eigen gemeenteleden.

Komende activiteiten

Geen evenementen

Laatste nieuws

 • Bibliotheek openstelling

  In ons verenigingsgebouw De Ark gaat op vrijdag 29 mei van 18.30 – 19.45 uur de bibliotheek weer gefaseerd open.

  Lees meer...  
 • Collecte

  De kerkrentmeesters en diakenen zijn heel dankbaar dat u en jij gebruik maken van de ‘digitale’ collectes door overmaking per bank. Echter, door de vele transacties lopen de transactiekosten wel behoorlijk op.

  Lees meer...  
 • 6 juni - Oud papier

  Op zaterdag 6 juni wordt de 3 maandelijkse oud papier actie gehouden van de Hervormde kerk in Oene. U kunt het papier deze zaterdag voor 8.00 uur aan de weg plaatsen.

  Lees meer...  
 • Uitzendingen kerkradio

  In deze ongebruikelijke tijd is het de bedoeling om naast de uitzendingen op de donderdagavond, ook op de dinsdagavond een uitzending te hebben via de kerkradio. Voor diegene die een kerkradio heeft is dat makkelijk te vinden.

   

  Lees meer...  
 • Collecte

  Voor de ‘digitale’ collectes kunt u gebruik maken van onderstaande bankrekeningnummers met vermelding van de datum van de zondag en van het collectedoel (bij bijzondere collectes).

  Lees meer...  
 • Kleding transport ds. Komisarz

  Gelet op de omstandigheden doen we een beroep op u om even géén kleding te deponeren in het kledingdepot bij Gerrit en Annie Dijkgraaf.

  Lees meer...  
 • Corona crisis aanvullende informatie

  De corona crisis houdt ons land en ook onze kerkelijke gemeente in zijn greep.

  Lees meer...

Tekst van de week

‘Uw koninkrijk koom’ toch, o Heer’; ai, werp den troon des satans neer; regeer ons door Uw Geest en Woord; Uw lof word’ eens alom gehoord, en d’ aarde met Uw vrees vervuld, totdat G’ Uw rijk volmaken zult.’ (Gebed des Heeren vers 3)