Hervormde Kerk Oene

 • Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Oene. U vindt op deze website informatie over onze hervormde gemeente en alle activiteiten die daarin plaatsvinden. Deze informatie is zowel bedoeld voor mensen die met onze gemeente willen kennismaken als voor onze eigen gemeenteleden.

Komende diensten

Komende activiteiten

Catechisatie 12 t/m 15 jaar
dinsdag 18:15 - 20:00


Gebedskring
dinsdag 19:30 - 20:30


Alemet
dinsdag 20:00 - 22:00


Herdenkingsavond Jubileum mannenvereniging
dinsdag 20:00 - 22:00


Alemet
dinsdag 20:00 - 22:00


Jongensclub
woensdag 19:15 - 20:30


Stemmings vergadering
woensdag 19:30 - 20:00


Diaconie vergadering
woensdag 20:00 - 22:00


Jubilate Deo
woensdag 20:00 - 22:00


Jeugdvereniging
donderdag 20:00 - 22:00


Laatste nieuws

 • Gebedskring 17 januari

  Hartelijk welkom om samen met ons te bidden voor onze gemeente en voor elkaar! We komen samen op dinsdagavond 17 januari om 19.30 uur in de kelder van de Ark.

  Er zijn veel zorgen en noden, ook in onze gemeente. Wat is het goed om dit met elkaar voor Gods troon te brengen. En te weten dat Hij er altijd bij is, dat Hij je kent en van je houdt. Het kan soms zwaar en donker zijn in je leven, en misschien vind je het moeilijk om hiervoor te bidden. Weet dat het ook mogelijk is om gebedspunten via mail of telefoon aan ons door te geven. Het kan zo bemoedigend zijn als anderen voor – en met je meebidden. Deze gebedspunten worden altijd vertrouwelijk behandeld, want God weet wie je bent!

  Lees meer...  
 • Huwelijkskring

  Als je trouwt verandert er heel wat in je leven, je verlaat (definitief) je ouderlijk huis en begint samen een nieuw gezin. Dit vraagt in alles een goede voorbereiding. Het huwelijk is één van de mooiste gaven van God aan ons mensen gegeven. Met die gave moeten we dan ook zuinig omspringen. Het huwelijk staat sterk onder druk. Het is helemaal niet meer vanzelfsprekend dat je het lang met elkaar uithoudt en je samen een goede relatie zult hebben. Jezus Christus is het fundament voor een relatie zoals God het heeft bedoeld. Vanuit de Bijbel wil God ons ook vertellen hoe Hij het huwelijk bedoeld heeft. Daar willen we ons in de huwelijkskring mee bezig houden.

  Lees meer...  
 • Opening winterwerk Op Hoge toonOpeningsweekend winterwerk 'Op Hoge toon'-Update 7 november

   

  De dienstenveiling is inmiddels gesloten. 

  Wilt u uw bijdrage als dit nog niet gedaan is, zo spoedig mogelijk overmaken op Rabobank: NL98 RABO 0348 2001 61 t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Oene onder vermelding van het nummer op het briefje of geld in een dichtgeplakte envelop (vermeld ook het nummer er op!) en deponeert de envelop in de brievenbus van het Kerkelijk bureau (Keizerstraat 4). 

  Snel naar AANBOD en VRAAG Dienstenveiling in één lijst (klik hier) Update 7 november

   De foto's van vrijdagavond 23 september zijn hier te bekijken. 

  De foto's van het Zanguur op 24 september zijn hier te bekijken.

  Lees meer...

Tekst van de week

De HEERE regeert. Hij is met majesteit bekleed. Ps. 93 : 1.