Actueel


Nieuws

Aanpassing gebruiksplannen kerk en verenigingsgebouw De Ark i.v.m. winterwerk; van belang voor leden en leidinggevenden.

 

 

Kerkdiensten

Steeds meer mensen geven zich op om naar Gods huis te gaan. Wat een voorrecht om met elkaar in de kerk te kunnen zijn of thuis mee te luisteren en te kijken.

September - Mannen rondom een geopende Bijbel

Het komende seizoen komt er aan, dat we elkaar kunnen en mogen ontmoeten als mannen om het Woord van God te onderzoeken.

Bibliotheek openstelling

De bibliotheek is vanaf heden weer wekelijks geopend. Wel nog na telefonische afspraak, tel 641825 en met inachtneming van de coronamaatregelen. U/jij bent van harte welkom, dus kom gerust.

Namens de bibliotheekcommissie, Adrie Dijkhof

Opening winterwerk

Dit jaar zal i.v.m. het coronavirus er een sobere opening worden gehouden.

Start Catechisatie en hierbij behorende corona regels

Inmiddels hebben alle catechisanten een uitnodiging gehad voor de catechese. Je kunt daarop de tijden lezen wanneer je verwacht wordt.

De zondagsschool gaat weer van start

Nadat in maart de zondagsschool plotseling stopte, willen we weer gaan beginnen.

Ouderenmiddagen

Tot nader te bepalen datum gaan de ouderenmiddagen niet door. We hopen en bidden dat we elkaar over niet al te lange tijd weer kunnen begroeten in “de Ark”.

Vrijwillige Bijdrage

Het college van kerkrentmeesters is blij en dankbaar voor de gaven die zijn binnengekomen.

Heilige Doop

De eerstvolgende doopbediening zal plaatsvinden op D.V. 8 november. Aangifte voor deze doopbediening kan tot en met 23 oktober. Doopzitting 27 oktober om 20.15 uur.

Tekst van de week

‘De HEERE is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots tot Wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting’. (Ps. 18:3)