Identiteit


Samenvatting Privacy beleid van de Hervormde Gemeente van Oene in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Hervormde Gemeente van Oene wil zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van haar leden. Deze persoonsgegevens worden beheerd in onze ledenadministratie. Slechts enkele personen hebben toegang tot deze gegevens namelijk de administrerende kerkrentmeester en de predikant. Op verzoek van andere functionarissen in de kerk kan er een beperkte en gerichte uitdraai van de ledenadministratie worden gemaakt. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan voor de verkiezing van ambtsbroeders en bij het werven van clubleiding. Een dergelijke uitdraai van een deel van de ledenadministratie wordt nadien vernietigd.

De Hervormde Gemeente van Oene heeft besloten om de gewoonte om zieke gemeenteleden met naam en toenaam tijdens de kerkdiensten te noemen en op te dragen in het gebed voort te zetten. De gemeente verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen op te dragen aan God.

De Hervormde Gemeente van Oene heeft besloten om privacy gevoelige informatie op de website van onze gemeente achter een wachtwoord te plaatsen. Alle leden die daartoe een verzoek hebben ingediend hebben inmiddels een toegangscode ontvangen. Ook niet leden kunnen toegang krijgen maar een dergelijk verzoek zal door de kerkenraad worden getoetst. Daarbij zal worden beoordeeld wat de relatie is met de gemeente en wat het doel is van het verkrijgen van deze toegang.

Zoals u vast zult weten hebben alle leden van de kerkenraad geheimhoudingsplicht. Dat betekent dat zij over privacy gevoelige kwesties buiten de kerkenraad om niet met anderen mogen communiceren. Ook aan andere functionarissen, zoals de clubleiding en leden van een vereniging die bezoekwerk doen en bezoekbroeders is gevraagd om een document te ondertekenen waarin zij geheimhouding toezeggen.

De Hervormde Gemeente van Oene beschikt over een Privacyverklaring waarin zorgvuldig staat beschreven wat de rechten en plichten van onze gemeente zijn en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Ook staat daarin beschreven hoe leden hun gegevens kunnen inzien en zo nodig kunnen wijzigen. Een digitale versie van deze verklaring is bij de scriba van onze gemeente op te vragen via het volgende emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tekst van de week

Maak u gereed om uw God te ontmoeten’ (Amos 4: 12b)