Hervormde Kerk Oene

 • Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Oene. U vindt op deze website informatie over onze hervormde gemeente en alle activiteiten die daarin plaatsvinden. Deze informatie is zowel bedoeld voor mensen die met onze gemeente willen kennismaken als voor onze eigen gemeenteleden.

Komende diensten

 • Zondag 16 december 2018 (3e adventszondag)

  09.30 uur: ds. E. Mijnheer
  15.00 uur: ds. B. Jongeneel (Apeldoorn)
  19.00 uur: Kerstfeestviering clubs

Komende activiteiten

oppasdienst
zondag 09:00 - 11:00


Zondagschool
zondag 11:00 - 12:00


Kerkenraad
maandag 19:30 - 22:30


Loïs en Yentl Kerstviering
dinsdag 19:00 - 22:30


Alemet
dinsdag 20:00 - 22:00


Jongens & meisjesclub
woensdag 19:15 - 20:45


Jubilate Deo
woensdag 20:00 - 22:00


Bibliotheek en boekenstand
vrijdag 18:30 - 20:00


Kidsclub
vrijdag 19:00 - 20:15


Laatste nieuws

 • Kerstgroet Marloes en Felipe

  Iedereen weet hoe fijn het is om rond de feestdagen een persoonlijke kaart te krijgen.

  Lees meer...  
 • Nieuws uit de Boekenstand

  5 December, het Kerstfeest en het nieuwe kalenderjaar zijn aanstaande. In de Boekenstand is een ‘kerstverkooptafel’ voor u ingericht.

  Lees meer...  
 • Bibliotheek

  We zijn alweer in de decembermaand en naderen al zo weer de Kerst. Wellicht weer meer gelegenheid om te lezen. We hebben nieuwe boeken gekocht zowel voor de kinderen, jeugd als volwassenen.

  Lees meer...  
 • Kerstgroetactie Friedensstimme 2018

  Allen hartelijke dank die al een Bijbel, evangelisatiepakketje of setjes kerstkaarten hebben besteld, om te verzenden naar de voormalige Sovjet-Unie. D.V. zondag 9 december liggen er bij de uitgang van de kerk nog setjes kerstkaarten. Helpt u mee, dat alle setjes verzonden worden?!

  Lees meer...  
 • 16 december - Kerstfeest jeugdclubs en jeugdvereniging

  D.V. 16 december zal er weer een jeugddienst zijn in de Hervormde Kerk van Oene. Een kerstfeest voor alle clubs en andere (jeugdige) belangstellenden. We zullen hierbij kerst vieren met als thema: ‘Verwachten?!’

  Lees meer...  
 • 21 december - Samenstellen en bezorgen kerstattenties

  Elk jaar organiseert de diaconie, samen met een aantal vrijwilligers, het samenstellen en verspreiden van de jaarlijkse kerstattenties voor ouderen, alleenstaanden, zieken en hen die een blijk van medeleven kunnen gebruiken.

  Lees meer...  
 • 11 januari - zwemmen of schaatsen alle clubs

  Beste jongens en meiden, vrijdag 11 januari 2019 hopen we met elkaar te gaan zwemmen of schaatsen in de Scheg te Deventer.

  Lees meer...

Tekst van de week

 ‘Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. (Titus 2: 13)