Informatief


Tekst van de week

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.’(Matth. 28:20)