Informatief


 

Welkom op Bijbelkring ‘Loïs’

We nodigen u en jou van harte uit op de verenigingsavonden van Bijbelkring ‘Loïs’. Wij zijn een groep vrouwen van 25 tot 80 jaar die midden in het leven staan. We zijn vaak druk bezig maar we hebben ook rust nodig. Dit zoeken we met elkaar in het Woord van God. We bestuderen een Bijbelgedeelte door middel van vragen, we luisteren naar elkaar en delen dingen die ons bezighouden. Zo ondersteunen we elkaar vanuit de Bijbel.

Het komende seizoen zal het Bijbelboek ...

Als we ons deze winter met elkaar verdiepen in Esther kunnen we ontdekken wat dit Bijbelboek ons vandaag nog wil zeggen en wat we er in ons leven mee kunnen, mogen en moeten doen.

Fijn als u of jij een avond onze gast wilt zijn!

 

Verenigingsactiviteiten

Elk seizoen komen we tien keer bij elkaar voor bespreking van Gods Woord aan de hand van de Bijbelstudie uit ‘De Hervormde Vrouw’, een maandblad dat uitgegeven wordt door de (landelijke) Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag. Het blad heeft verschillende rubrieken, zoals bijvoorbeeld een meditatie en een bijbelstudie over een Bijbelgedeelte of een Bijbels thema. We bespreken de bijbehorende vragen in groepsverband.

Elk jaar houden we een Kerstbijeenkomst samen met ‘de Christenvrouw Yentl’. Ook staan we jaarlijks stil bij Passie en Pasen.

Aan het eind van het seizoen besluiten we met een gezellige activiteit in ontspannen sfeer.

 

Overige activiteiten van de Bijbelkring

De leden van de Bijbelkring ‘Loïs’ bezoeken op verzoek van de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Oene, gemeenteleden die opgenomen zijn in verzorgingshuis of verpleeghuis.

De leden doen dit meestal samen met een ander lid van de Bijbelkring.

 

Lid worden en contributie

Lidmaatschap van Bijbelkring ‘Loïs’ betekent tevens een abonnement op het maandblad ‘De Hervormde Vrouw’.

De contributie bedraagt € 28,50 per seizoen.

Bankrek.nr.: NL77 RABO 0348 2067 47 t.n.v. Bijbelkring Lois, Oene.

 

Hervormde Vrouwenbond

Als vereniging zijn we aangesloten bij de Hervormde Vrouwenbond. Op (meestal de) de laatste donderdag van september wordt de jaarlijkse Bondsdag te Barneveld gehouden. Uit heel het land komen dan honderden vrouwen samen om te zingen, te bidden en te luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft.

Op regionaal niveau wordt in het najaar een regio-/ontmoetings-bijeenkomst georganiseerd.

Het logovan de Vrouwenbond bestaat uit vrouwen rondom een geopende Bijbel. Ontmoeting is hierbij het kenmerk.

Zie eventueel voor meer informatie op  www.hervormdevrouwenbond.nl

 

Bijbelkring ‘Loïs’ komt samen van 19.45 - 22.00 uur in de grote zaal van Verenigingsgebouw ‘de Ark’, Keizerstraat 4, 0578-64 15 42.

Heb je vragen of wil je meer weten? Bel of mail gerust een van de bestuursleden. 

Voor contactpersonen zie hier

 

Bijeenkomsten 2017-2018

21 september: Bondsdag 
21 september: Bijbelstudie 1
5 oktober:  Bijbelstudie 2
10 oktober: Regio-avond in Oene
26 oktober:  Bijbelstudie 3
9 november: Bijbelstudie 4
7 december:  Bijbelstudie 5
19 december: Kerstviering gezamenlijk met Yentl
11 januari 2018:  Bijbelstudie 6
25 januari: Bijbelstudie 7
8 februari: Bijbelstudie 8
22 februari: Bijbelstudie 9
8 maart: Bijbelstudie 10
22 maart: Paasbijeenkomst
 

 

Laatst bijgewerkt: 26 juli 2017

Tekst van de week

‘Maar Ik zeg u de waarheid: het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden’. (Joh.16:7)