Informatief


 

De Bijbelkring mannen vergadert 10 maal per jaar in het verenigingsgebouw 'de Ark'. De kring is aangesloten bij de Bond van Hervormde Mannenverenigingen op G.G.. De vereniging draagt de naam 'Wees een zegen' (Gen. 12:3) en is opgericht in 1947.

Het doel van de vereniging is het gezamenlijk onderzoek van Gods Woord aan de hand van de Bijbelstudie uit de 'Hervormde Vaan' of andere (belijdenis)geschriften.

Leden bezoeken de streekvergaderingen en de jaarlijkse Bondsdag. Leden ontvangen maandelijks het bondsblad 'De Hervormde Vaan'.

Het abonnementsgeld en het koffiegeld tijdens de bijeenkomsten zit in de jaarlijkse contributie.

De vereniging heeft een reglement en een open karakter, d.w.z. men hoeft geen lid te zijn om de vergaderavonden bij te wonen.

 

Zie hier ook onze flyer.

 

Voor contactpersonen zie hier.

 

De data voor het seizoen 2018/2019:

25 september Psalm 1.

16 oktober Psalm 8.

6 november Psalm 91.

27 november Psalm 119.

11 december Psalm 72.

8 januari Psalm 137.

22 januari Vrij onderwerp.

5 februari Psalm 90.

19 februari Psalm 24

5 maart Psalm 130.

26 maart Psalm 103.

Dit alles zo de Heere wil en wij leven,

Het Bestuur.

 

 

Laatst bijgewerkt: 27 januari 2017 

Tekst van de week

 ‘Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. (Titus 2: 13)