Informatief


Gebruiksplan Kerk kunt u hier inzien.

Gebruiksplan Ark kunt u hier inzien.

Tekst van de week

‘Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2: 24)