Actueel


Nieuws

22 mei - Koffiedrinken na de dienst

Zondagmorgen na de ochtenddienst hopen we elkaar weer te ontmoeten onder de rode beuk bij droog weer.

4 juni - Oud papier

Op zaterdag 4 juni wordt de driemaandelijkse oud papier actie gehouden, van de Hervormde kerk in Oene.

Witte Tent Week
 
Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we dit jaar weer een Witte Tent Week organiseren.

Tekst van de week

‘Jezus zei tegen haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. (Joh.11:25 en 26a)