Actueel


Nieuws

18 april - Vrouwenvereniging ‘Lois’

De afsluitingsavond hebben we gepland op dinsdag 18 april. We gaan happen en trappen op een eenvoudige manier.

 

Heilige Doop en doopzitting

De eerstvolgende doopzitting zal plaatsvinden op 25 april 2023, terwijl de eerstvolgende doopsbediening plaats zal vinden op 7 mei 2023. Aangifte voor de Heilige Doop kan plaatsvinden tot en met 21 april 2023.

Stille Week bijeenkomsten

In de week van 2 april worden vier stille week bijeenkomsten gehouden, 3, 4, 5, 6 april van 19.00 uur – 19.30 uur in de kerk. In deze bijeenkomsten staan enkele kruiswoorden van onze Heere en Zaligmaker centraal.

Afsluiting winterseizoen 2022-23

Zondag 2 april willen we als gemeente het winterwerk officieel afsluiten. Na de ochtenddienst is er koffie, thee en fris in de Ark.

 

Kerk Whattsapp

 

 

Tekst van de week

‘Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen. (1 Petrus 2: 24)