Actueel


Nieuws

11 januari - zwemmen of schaatsen alle clubs

Beste jongens en meiden, vrijdag 11 januari 2019 hopen we met elkaar te gaan zwemmen of schaatsen in de Scheg te Deventer.

Bibliotheek

We zijn alweer in de decembermaand en naderen al zo weer de Kerst. Wellicht weer meer gelegenheid om te lezen. We hebben nieuwe boeken gekocht zowel voor de kinderen, jeugd als volwassenen.

Kerstgroetactie Friedensstimme 2018

Allen hartelijke dank die al een Bijbel, evangelisatiepakketje of setjes kerstkaarten hebben besteld, om te verzenden naar de voormalige Sovjet-Unie. D.V. zondag 9 december liggen er bij de uitgang van de kerk nog setjes kerstkaarten. Helpt u mee, dat alle setjes verzonden worden?!

16 december - Kerstfeest jeugdclubs en jeugdvereniging

D.V. 16 december zal er weer een jeugddienst zijn in de Hervormde Kerk van Oene. Een kerstfeest voor alle clubs en andere (jeugdige) belangstellenden. We zullen hierbij kerst vieren met als thema: ‘Verwachten?!’

Kerstgroet Marloes en Felipe

Iedereen weet hoe fijn het is om rond de feestdagen een persoonlijke kaart te krijgen.

Nieuws uit de Boekenstand

5 December, het Kerstfeest en het nieuwe kalenderjaar zijn aanstaande. In de Boekenstand is een ‘kerstverkooptafel’ voor u ingericht.

21 december - Samenstellen en bezorgen kerstattenties

Elk jaar organiseert de diaconie, samen met een aantal vrijwilligers, het samenstellen en verspreiden van de jaarlijkse kerstattenties voor ouderen, alleenstaanden, zieken en hen die een blijk van medeleven kunnen gebruiken.

Tekst van de week

 ‘Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. (Titus 2: 13)