Actueel


Nieuws

Belijdeniscatechese  

Denk in de komende tijd eens na of je deze winter de belijdeniscatechese wil volgen. Je opgave voor deze catechese ontvang ik het liefst zo vroeg mogelijk (telefonisch of via de mail). Wil je een gesprek dan ben ik daartoe bereid. Maak in elk geval van de overweging een gebedszaak. Ik zie uit naar jullie komst. Met een hartelijke groet,

E. Mijnheer, VDM

Opening winterwerk

Het is weer bijna zover; de opening van het winterwerk! Zaterdag 22 september en zondag 23 september zullen er activiteiten plaats vinden voor de hele gemeente die de Tienerclub en Werkgroep Polen organiseren.

Witte Tent Week 2018: ZOEK HET UIT!

Samen staan we stil bij het thema ‘Zoek het uit!’ Samen hopen we te luisteren naar Gods Woord, te zingen, te spelen en te sporten. We heten iedereen, maar speciaal alle kinderen en tieners, weer van harte welkom op het Oude Voetbalveld (Horthoekerweg) in Oene.

Nieuws van de Boekenstand

Ook na de vakantie staan elke vrijdagavond de deuren van de Boekenstand weer open. We hebben in de vakantie de inboedel een beetje op orde gebracht en schoongemaakt. Er is nieuwe voorraad binnengekomen van allerlei boeken/geschenkboekjes, en kinderbijbels en -boeken. Leuke geschenken voor de (klein)kinderen.

Verkoop collectemunten gewijzigd

U kunt op elk gewenst moment collectemunten bestellen door vooraf het bedrag over te maken op de rekening van Kerkrentmeesters Herv. Gem. te Oene, Rabobank-IBAN-nummer NL98 RABO 0348 2001 61, met vermelding collectemunten, hoeveel en van welke waarde u wenst, zijnde Blauw € 0,65, Oranje € 0,80, Geel € 1,50 of Groen € 3,00.

Witte Tent Week Tieneravond > Te land, ter zee en in de lucht!

Op woensdagavond 22 augustus 2018 is er een tieneravond georganiseerd. Tijdens deze tieneravond strijden we tegen onze buurtgemeente Emst. Het beloofd een spannende avond te worden met veel gezelligheid!

Tekst van de week

 ‘En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt’. (2 Kor. 2:14)