Actueel


Nieuws

16 februari – Gemeente-avond

Om alvast te noteren: Op donderdag 16 februari wordt er een gemeente-avond gehouden voor leden van onze gemeente inzake de plannen woningbouw. Meer informatie in een volgende kerkbode of op de kerkapp.

Contact gebruik verenigingsgebouw de Ark:

 

 

Kerk Whattsapp

 

 

23 februari – Ouderen/60+ maaltijd

Om alvast te noteren: op donderdag 23 februari eind van de middag staat de door de Jeugdvereniging georganiseerde ouderen (60+) maaltijd gepland. Meer informatie voor opgave volgt te zijner tijd.

Tekst van de week

‘Wanneer nu deze dingen (tekenen van de wederkomst) beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. (Lukas 21: 28 en 3