Actueel


Nieuws

Data Heilig Avondmaal 2021

Hierbij melden we de data voor de avondmaalsvieringen in 2021, om te noteren.

Organisten vacature

Zoals u misschien weet heeft een aantal kerkbodes geleden een oproep gestaan om het bestaande organistenteam te versterken.

Pastoraal team met vertrouwenspersonen

Graag brengen wij u op de hoogte van de doorstart van het pastoraal team.

Opgave en afmelden voor de Kerkdiensten

We zijn nu ongeveer een half jaar bezig om het deelnemen aan de kerkdiensten in goede banen te leiden.

Oud papier

Het afgelopen jaar is er weer veel oud papier ingezameld. We willen alle vrijwilligers die ons hierbij geholpen hebben hartelijk danken, zonder uw hulp was het niet gelukt.

Tekst van de week

‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is.’ (Joh.1:1-3)