Actueel


Nieuws

14 april - Afsluiting winterwerk

Hallo allemaal, op zondag 14 april a.s. willen we als gemeente het winterwerk afsluiten. Na de dienst is er koffie en thee met wat lekkers in de ark. We willen een aantal liederen met elkaar zingen en een spel doen. We hopen veel van jullie te zien en op goede ontmoetingen met elkaar!

25/26 april – Kleding verkoop voor Woord en Daad

Op donderdag 25 en vrijdag 26 april is er een verkoop van dames-, heren -en kinderkleding. De opbrengst gaat naar een mooi project van Woord en Daad. Denkt u voor dit goede doel aan ons?

Huwelijkscatechese

Anja Kamphuis, Gert Wim v.d. Snel en ik (ds. Mijnheer) willen in het najaar van dit jaar weer huwelijkscatechese gaan geven.

17 mei – gezellige avond leidinggevenden

Aan alle leidinggevenden in het jeugdwerk, hun coaches en de leden van de catechesecommissie: D.V. 17 mei 2019 is het weer zover. Het leukste uitje van het jaar: de leidinggevenden avond!

Bibliotheek en boekenstand gesloten 19 april

Op vrijdag 19 april a.s. zijn zowel de bibliotheek als de boekenstand gesloten in verband met Goede Vrijdag.

Stille weekbijeenkomsten

In de week van 15-18 april zullen de Stille Week bijeenkomsten weer gehouden worden. Op 17 april wordt de avond door Jubilate Deo verzorgd.

Tekst van de week

Op weg naar Pasen

‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden’. (1 Petr.1:3)