Actueel


Nieuws

17 augustus - Zendingsmiddag
Op D.V. woensdag 17 augustus 2022 wordt weer de jaarlijkse zendingsmiddag in de Hervormde Kerk te Oene gehouden.

 

Gebed voor de boeren

Het stikstofdebat zorgt voor grote zorgen en onzekerheid bij de boeren in Nederland. Ds. Marco Batenburg schreef een gebed voor hen.

 

Verschijnen kerkbode zomervakantie

In de zomervakantie verschijnt de kerkbode niet in de oneven weken, week 29, 31 en 33.

 

17, 18 en 19 augustus - Witte Tent Week

Nog een paar weken, en dan is het zomervakantie. Een mooie periode om naar uit te kijken.

Save the date - Openingsweekend winterwerk 2022/2023

Noteer alvast het weekend van vrijdag 16 september 2022 t/m zondag 18 september 2022 in uw/jouw agenda!

 

Vooraankondiging

In het najaar willen wij u als gemeenteleden van Oene informeren over de eventueel mogelijke woningbouwplannen rond Noord West Oene. Nadere informatie over datum en tijdstip volgt t.z.t.

Bibliotheek
Op vrijdag 8 juli zijn er weer nieuwe boeken. Nog geen lid? Kom gerust eens kijken.

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)