Actueel


Nieuws

Dankwoord en welkom begrafenisverzorging

Al zo'n 23 jaar is de begrafenisverzorging in de Ark in de vertrouwde handen van de familie Henk en Bertha Bosman-van Werven. Aan die periode is nu een einde gekomen.

Foto's nieuwjaarsdag in de Ark

Van de nieuwjaarsreceptie zijn foto's gemaakt (met dank aan fotograaf Willem Mijnheer) die u kunt bewonderen en downloaden op www.kerkoene.nl, (Menu: actueel, fotoboek).

Het college van kerkrentmeesters

Zangavond MAF in Oene:

Op zaterdag 8 februari a.s. zal in de Hervormde Kerk van Oene een samenzangavond met bovenstem worden gehouden ten bate van MAF (Vliegen voor leven in afgelegen gebieden).

Data Heilig Avondmaal 2020

In deze kerkbode melden we de data voor de avondmaalsvieringen in 2020. Noteer die in uw agenda.

Oud papier data 2020

Het oud papier wordt dit jaar bij u opgehaald op zaterdag 7 maart, 6 juni, 5 september en 5 december. Noteert u deze data vast in uw agenda?

Oud papier actiecomité

Tekst van de week

 ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefhad’. (1 Joh.4:19)