Actueel


Nieuws

Aanpassing corona maatregelen

Vanwege de aangescherpte corona maatregelen en de wettelijke verplichting om 1,5 meter afstand te bewaren moeten we helaas ook de bezoekregels van de kerkdiensten weer aanpassen.

Heilige Doop

De eerstvolgende doopzitting zal plaatsvinden op 3 januari 2022.

 

Ouderenmiddag (om te noteren)

De eerstvolgende ouderenmiddag zal plaatsvinden op 9 december. Aanvang 16.00 uur. Deze middag staat in het teken van Advent.

Bibliotheek
I.v.m. de nieuwe coronamaatregelen mogen we tijdelijk niet op vrijdagavond open.

Ouderenmiddag

Helaas moeten wij u meedelen dat de ouderenmiddag op 9 december vanwege de coronabesmettingen niet doorgaat.

Start/opgave Huwelijkskring

Als je trouwt verandert er heel wat in je leven, je verlaat (definitief) je ouderlijk huis en begint samen een nieuw gezin.

Tekst van de week

‘Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. (Psalm 103:11-13)