Identiteit


 

Landerijen

Van alle landerijen van de diaconie is ongeveer 30 hectare uitgegeven in erfpacht (83%) en voor 17% in reguliere pacht. De pachters betalen canon of pacht, vermeerderd met (een deel) waterschapslasten en voeren in eigen beheer onderhoud en verbeteringen uit. Sinds 2004 is het beheer van de gronden uitbesteed aan het Kantoor der Kerkelijke Goederen, waardoor de kwaliteit en zorg rondom het beheer op een goed niveau zijn vastgelegd.

Contact 

 

Gebouwen

Onder het beheer van de diaconie vallen een tweetal woningen aan de Marktstraat, nr. 4 en 6, in Oene, het voormalige 'Armenhuis'. 
Beiden woningen zijn verhuurd.

 

Tekst van de week

‘Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen. (Psalm 103:11-13)